قوانین انجمن
1.اسپم ممنوع
2.فحاشی ممنوع
3.ارسال تایپیک نیاز به تایید مدیر دارد
4.این انجمن توسط طرفداران دزد بی مزد و مهدی گنجه زادان اداره میشود و سازنده در آن حضور ندارد